Lokalizacja: Podlaskie, Polska     Data : 2018-     Powierzchnia: 480 m²

Projekt adaptacji, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku z 1910r. Budynek znajduje się w malowniczej wsi w woj. podlaskim. Teren inwestycji leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Renowacja elewacji i detalu istniejącego budynku ma na celu przywrócenie mu jego oryginalnego charakteru.

Renowacja elewacji budynku istniejącego wiąże się z: oczyszczeniem, uzupełnieniem, wzmocnieniem strukturalnym cegły, spoin/fugowania, detalu architektonicznego; rekonstrukcją drewnianych okien i drzwi wejściowych; wymianą istn. pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną; wykonaniem nowych opierzeń blacharskich. 

Planowana rozbudowa harmonijnie wpisuje się w istniejący układ ruralistyczny. Zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku z poszanowaniem skali, proporcji i gęstości zastanej zabudowy sąsiedniej. Obiekt składał się będzie z trzech niemal jednakowych pod względem gabarytów i formy brył, zestawionych i połączonych ze sobą poprzez szklany łącznik. Na elewacjach dwóch brył, stanowiących rozbudowę, zastosowano tradycyjne dla tego regionu materiały wykończeniowe i kolorystykę: ściany z cegły pełnej oraz dachówka ceramiczna na dachu – oba materiały w odcieniach szarości i brązu, oraz detale: ceglane gzymsy i cokoły, które nawiązują do detali istniejącego budynku. Niemniej obie te bryły, przy zachowaniu kontekstu miejsca, wpisują się we współczesną estetykę minimalistyczną, tworząc harmonijną całość, podnosząc walory estetyczne inwestycji jak i otoczenia.

Zespół projektowy: Marek Kruk, Oliwer Rasztawicki, Marta Zander, Tomasz Sroczyński.

Wizualizacje: Wydmy Studio

Dom NM 2018

[info+]