Lokalizacja: Gdynia, Polska     Data : 2016     Powierzchnia: 25000 m²     Nagroda: 3 nagroda w Konkursie

Celem Konkursu było uzyskanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych kampusu Akademii Morskiej w Gdyni.  Zakres projektu obejmował budynek centrum dydaktycznego, halę sportowa, dom studencki i budynek wielorodzinny. Koncepcja prezentuje możliwości przekształcenia kampusu i przyległego fragmentu miasta, określa relacje obiektów z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze rozwiązania kompozycyjno-funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania przestrzeni publicznych.

Układ urbanistyczny projektowanych obiektów odpowiada  kompozycyjnie założeniom przedwojennym, stąd główny obiekt (Centrum Dydaktyczne)  wraz ze skrzydłem usługowo-biurowym usytuowano na osi gmachu głównego, a pozostałe obiekty rozlokowano tak aby tworzyły wyraźne wnętrze urbanistyczne o parametrach przestrzennych zbliżonych do tych, jakie tworzą istniejące obiekty Akademii Morskiej.

Zespół projektowy: Marek Kruk, Marzena Wytrykusz,  Adrian Mania(Studiomania), Andrzej Gołębiewski (Hago Architekci).

Akademia Morska w Gdyni 2016

[info+]