Lokalizacja: Pomorskie, Polska     Data : 2022-    Powierzchnia: 250 m²

Projekt rozbudowy z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek znajduje się na obszarze, gdzie dominuje funkcja mieszkaniowa. Otoczenie posiada zróżnicowaną strukturę przestrzenną z dużym udziałem zabytkowej zabudowy jednorodzinnej z I połowy XX wieku, która została wskazana do ochrony w projektowanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Obiekt po zakładanej rozbudowie i przebudowie będzie przedłużeniem historycznego domu, w oczywisty sposób nawiązującą nie tylko do zastanego budynku, ale także budynków sąsiednich. Założenia projektowe, co do istniejącego budynku dotyczą zachowania formy bryły, w tym kąta nachylenia dachu stromego, charakterystycznego cokołu o innej strukturze materiałowej, ryzalitu wejściowego, wielkości otworów okiennych oraz tarasu od strony ogrodu.

Nowo projektowana rozbudowa jest przedłużeniem istniejącej formy, która pozwoli na stworzenie dodatkowej przestrzeni niezbędnej do przystosowania budynku do obecnych standardów mieszkaniowych. Aby zwiększyć powierzchnię użytkową obiektu planowana jest rozbudowa od strony ogrodu, dzięki czemu linia zabudowy od strony głównej ulicy zostanie niezmieniona. Zachowany został kąt nachylenia dachu z jego charakterystycznym załamaniem w 1/5 wysokości. Projekt przewiduje również stworzenie nowego tarasu, nawiązującego do istniejącego, ze schodami zejściowymi do ogrodu. Zachowane zostanie istniejące zróżnicowanie materiałów wykończeniowych elewacji oraz cokołu. Wykończeniem istniejącej bryły będzie tynk położony na ścianach i cokole całego obiektu. Cześć parterowa nowo projektowanej rozbudowy obłożona jest cegłą ceramiczną o kolorystyce zbliżonej do istniejącego pokrycia dachu, piętro poryte jest naturalnym kolorem tytan cynku. Cała forma obiektu, wpasowana jest w istniejącą strukturę zabudowań i tożsamość miejsca, dostosowana do charakteru istniejącej zabudowy i zagospodarowania okolicznych terenów.

 

Zespół projektowy: Marek Kruk,  Tomasz Sroczyński, Paweł Pacak.

Image: DIG Group.

Dom DP 2022-

[info+]