Lokalizacja: Pomorskie, Polska     Data : 2021-     Powierzchnia: 200 m²

Projekt przewiduje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz budowę garażu podziemnego dwustanowiskowego wraz ze zjazdem na działkę przy ul. Grodzieńskiej w Gdańsku. Lata 30. XX w. przyniosły ze sobą plan budowy osiedla domów robotniczych noszącego nazwę Albert-Forster-Siedlung. Architekt Otto Schröder zaprojektował 34 jednopiętrowe, bliźniacze domy z ogródkami oraz jeden większy budynek, pełniący funkcję przedszkola. Budowę osiedla zakończono w pierwszej połowie lat 40. Założenia projektowe dotyczące istniejącego budynku to przede wszystkim remont oraz konserwacja istniejącej elewacji z zwróceniem szczególnej uwagi na odtworzenie brakujących detali okien. Charakterystyczne elementy takie jak obramowania okienne, okiennice oraz stolarka drzwiowa zostaną wymienione na nowe, dokładnie odtwarzające historyczne. Przebudowa wnętrza istniejącego budynku zakłada zmianę funkcji pomieszczeń bez naruszenia oryginalnego rzutu. Forma i bryła rozbudowy bezpośrednio nawiązuje do istniejącego budynku – jest jego współczesną interpretacją. Kubatura została wycofana w kierunku ogrodu tak, aby nie zaburzać charakteru istniejącej pierzei ulicy Grodzieńskiej. Proponowana rozbudowa jest niejako trójwymiarowym cieniem istniejącego budynku stanowiącym dla niego tło pozwalające na klarowne rozróżnienie tego, co historyczne a co nowoprojektowane. Proporcje elewacji od strony ogrodu, wysokość kalenicy, okapów oraz charakterystyczny kształt i kąty nachylenia dachu są identycznym odwzorowaniem. Projektowane elewacje oraz połacie dachowe pokryte zostaną deskami opalanymi metodą Shou Sugi Ban w kolorze ciemnobrązowym, nawiązującym do okładziny drewnianej na ścianie szczytowej części istniejącej. Projektowane otwory okienne w elewacji frontowej, od strony ulicy, mają te same wymiary, co istniejące, tworząc wspólnie harmonijną całość. Pozostałe otwory okienne, od strony ogrodu, zaprojektowane są większe tak, aby zapewnić odpowiednie doświetlenie, ale z zachowaniem tych samych proporcji co historyczne. Istniejący budynek oraz część rozbudowy zostaną połączone neutralnym łącznikiem z dużym przeszkleniem, pokrytym takimi samymi opalanymi deskami jak część nowoprojektowana. Następnym istotnym elementem projektowym jest odtworzenie historycznego ogrodzenia, które zachowało się na niektórych sąsiadujących działkach i będącym jednym z czynników stanowiących o spójności oryginalnego osiedla. Jest to szczególnie widoczne na archiwalnych zdjęciach.

 

Zespół projektowy: Marek Kruk, Oliwer Rasztawicki, Monika Truskolawska, Tomasz Sroczyński.

Wizualizacje: DigGroup

Dom-PG 2021-

[info+]