Lokalizacja: Gdańsk    Data : 2019-    Powierzchnia użytkowa: 200 m²

W latach 20–tych XX wieku na południowo-zachodnim stoku Królewskiego Wzgórza w Parku Jaśkowej Doliny powstało osiedle domów. Zabudowa posiadała jednolity charakter, powstałe budynki jednorodzinne były powieleniem jednego projektu. Na przestrzeni lat poszczególne budynki uległy licznym modyfikacjom – przebudowom, rozbudowom i remontom, co doprowadziło do zatracenia pierwotnej jednolitej struktury zabudowy. Prace projektowe nad domem jednorodzinnym w tej okolicy stanowią współczesną interpretację zastanego stylu zabudowy, będącą odpowiedzią na współczesne trendy architektoniczne, jednocześnie z poszanowaniem kontekstu miejsca i wartości historycznej zabudowy zespołu. Odtworzono uproszczoną pierwotną bryłę domu jednorodzinnego, jednostkę zespołu osiedla. Pozostawiono historyczną ramę w postaci zewnętrznych ścian w kolorze białym, z charakterystycznie zwieńczonymi attykami, która poprzez swoje proporcje i rozplanowanie otworów okiennych w elewacji frontowej, jak i blendy w elewacjach bocznych, bezpośrednio nawiązuje do historycznego budynku, jego proporcji, wysokości i podziałów. Rama ta stanowi sumę charakterystycznych dla pierwotnej zabudowy cech; cech wyselekcjonowanych, ujętych w formę minimalistyczną. W historyczną ramę wstawiono monolityczny budynek mieszkalny wykończony w całości ceramiką. Biała rama została skontrastowana z ceglaną częścią mieszkalną dla uwypuklenia idei projektowej. Zaprojektowany budynek poprzez swoją formę i kubaturę wpisuje się w charakter istniejącej wokół zabudowy i krajobrazu.

Zespół projektowy: Marek Kruk, Oliwer Rasztawicki, Marta Zander, Monika Truskolawska, Tomasz Sroczyński.

Wizualizacje: Wydmy Studio

Dom ZT 2019-

[info+]