Lokalizacja: Gdynia, Polska     Data : 2010-2011    Powierzchnia: 1600 m²

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przemysłowo administracyjnego GA-30. Obiekt usytuowany jest na brzegu betonowego kanału w Gdyńskiej Stoczni, składa się z trzech części (2 budynków administracyjnych przedzielonych halą produkcyjną o powierzchni ponad 10000m2 i niezależnej kostrukcji). Budynek powstał w latach 40 XX wieku co związane jest z wpisaniem do ewidencji zabytków, bryła posiada cechy charakterystyczne dla Gdyńskich obiektów  przemysłowych z tego okresu. Struktura wewnętrzna budynku była wielokrotnie przetwarzana,pozostawiona bez zmian została tylko żelbetowa konstrukcja szkieletowa pokazująca magazynowy charakter obiektu. Celem przebudowy było stworzenie  nowej siedziby zarządu firmy oraz biur kadry technicznej w części administracyjnej budynku w którym znajdowała się biblioteka ,pracownia fotograficzna i biura technologów.W celu zachowania zabytkowej ceglanej elewacji i spełnienia bilansów cieplnych zastosowany został system docieplenia od wewnątrz.Projekt uporządkowuje wewnętrzną strukturę obiektu, podkreślona natomiast zostaje  żelbetowa konstrukcja szkieletowa oraz przemysłowy charakter obiektu.

Zespół projektowy: Marek Kruk, Marzena Wytrykusz.

Gafako Gdynia 2010-2011

[info+]