Lokalizacja: Gdynia, Polska     Data : 2010     Powierzchnia: 3500 m²     Nagroda: Wyróżnienie w Konkursie SARP

Wiodącą ideą prezentowanej koncepcji jest odwrócenie tradycyjnego sposobu myślenia o elementach kształtujących przestrzeń miejską. Zazwyczaj plac jest głównie definiowany przez architekturę tworzących ją pierzei.  W prezentowanej pracy to założenia przestrzenne placu mają kształtować architekturę obiektu ,który jest przedmiotem koncepcji. Nietrudno, bowiem zauważyć, że pozostałe pierzeje placu są silnie i w zasadzie ostatecznie zdefiniowane poprzez charakter ulicy Armii Krajowej z hotelem Gdynia od północy, fasadę Teatru Muzycznego od wschodu, zabudowę zachodniej pierzei placu oraz zieleń i Kamienną Górę od południa. Konsekwencją takiego sposobu myślenia o placu jest „rozciągnięcie” jego płaszczyzny na …. dach projektowanego budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej w taki sposób, że odbierany będzie w przestrzeni jak odgięty narożnik kartki.  Nie jest to jednak wyłącznie efekt swoistej gry intelektualnej. Takie podejście ma również swoje konsekwencje praktyczne i przestrzenne. Najwyższy punkt narożnika osiąga dopuszczalną wysokość ponad poziom terenu jednak opadająca krawędź dachu do poziomu placu odsłania w dużej części zachodnią pierzeję placu, a ponadto dach projektowanego obiektu proponuje się wykorzystać jako plenerową widownię skierowaną na istniejący Plac Grunwaldzki i charakterystyczną muszlę koncertową.  W związku z tym dach przybiera formę stopni widowni.  Tak zdefiniowana przestrzeń Placu Grunwaldzkiego powinna go uaktywnić i stać się pretekstem do jego wykorzystania w czasie imprez, które mają już w Gdyni pewną tradycję (Festiwal Filmów Fabularnych czy plenerowe spektakle Teatru Miejskiego).  Funkcjonowanie stałej  widowni może być też okazją do organizowania cyklicznych pokazów filmowych czy nawet transmisji sportowych, koncertach muzycznych i występach artystycznych na żywo. Biorąc pod uwagę zadany program i potrzebę wysokich pomieszczeń z możliwością wpuszczenia poprzez dach światła dziennego, przyjęty kształt w całości spełnia założenia. Dzięki zgrabnemu podziałowi funkcji w budynku uniknięto przemieszania się funkcji sal kinowych ,fundacji, czy szkoły filmowej. Budynek w swojej formie zagiętego placu podkreśla otaczającą go architekturę nie przytłaczając kontekstu, w którym się znajduje. Dzięki swojej delikatności stworzył by  charakterystyczną formę w Gdyńskiej architekturze tworząc zamkniętą przestrzeń, która stała by się prestiżową uczelnią o niepowtarzalnym charakterze.

Zespół projektowy: Marek Kruk, Marzena Wytrykusz, Andrzej Gołębiewski (Hago Architekci).

Gdyńska Szkoła Filmowa 2010

[info+]