Lokalizacja: Łeba, Polska     Data : 2017     Powierzchnia: 2000 m²

Zadanie projektowe obejmuje projekt dwóch obiektów usługowych oraz hotelu zlokalizowanych na nadmorskiej działce w Łebie. Koncepcja przewiduje stworzenie wysokiej jakości obiektów w niewielkiej skali o funkcji usługowej, gastronomicznej i rekreacyjnej, które mają na celu podniesienie poziomu wypoczynku i spędzania wolnego czasu na terenie nadmorskiego wybrzeża zachodniej części Łeby. Głównym założeniem było stworzenie obu obiektów usługowych w formie zabudowy atrialnej z otwartym patio skupiającym wokół wszystkie usługi, tworząc tym samym ogólnodostępny plac z kawiarnianymi stolikami. Zabudowa została otwarta w taki sposób, aby uwzględnić główne kierunki ruchu pieszego w stronę dwóch wyjść na plażę znajdujących się na działce. Kolejnym krokiem w kształtowaniu zabudowy było rozbicie rzutu na mniejsze moduły tak, aby całość wpisała się w gęstą siatkę istniejących drzew i nie przysłania wydmy oddzielającej działkę od plaży, co stanowi niewątpliwy atut działki. Poza usługami przewidziano stworzenie ogólnodostępnych placów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Dojścia i dojazdy zaprojektowano, wykorzystując istniejące ciągi pieszo-jezdne wyłożone nową nawierzchnią z półprzeziernych płyt oraz nowe ścieżki piesze wpisujące się w naturalny, zalesiony klimat działki. Jednym z głównych priorytetów było stworzenie formy nowoczesnej nawiązującej do tradycyjnej architektury regionu. Kondygnacja przyziemia nawiązująca do konstrukcji ryglowej oraz kondygnacja piętra wykończona czarnym drewnem w układzie pionowym odnoszą się do typowej architektury regionalnej. Nie są to jednak nawiązania bezpośrednie, język architektoniczny jest nowoczesną interpretacją formy tradycyjnej bez bezpośredniego naśladownictwa. Nowoczesne, wielkoformatowe rozwierne przeszklenia otwierają widoki na otaczającą zieleń i zacierają granicę pomiędzy wnętrzem a otoczeniem, dając wrażenie ciągłego przebywania w nadmorskiej naturze. W projekcie zastosowano szlachetne materiały takie, jak cegła o jasnym wybarwieniu oraz drewno naturalne, które doskonale wpisują się w otaczającą przyrodę.

Zespół projektowy: Marek Kruk,  Jakub Piórkowski (PB Studio).

Hotel 2017-

[info+]