Lokalizacja: Pomorskie, Polska     Data : 2018-2020     Powierzchnia: 190 m²

Głównym zadaniem projektowym, było odtworzenie zabytkowego domu mieszkalnego z początku XX wieku i dobudowanie nowej kubatury w obrębie zastanej powierzchni zabudowy. Część zabytkowa posiadała wtórne dobudówki powstałe w latach 70-tych, otwory okienne, weranda, jak i wejście do budynku zostały odtworzone na podstawie archiwalnej dokumentacji. Dodatkowym utrudnieniem był restrykcyjny plan miejscowy, z dużymi ograniczeniami konserwatorskimi i urbanistycznymi, które w efekcie posłużyły do wykreowania nowej formy architektonicznej zestawionej z tkanką zabytkową. Podstawowym, zastanym materiałem wykończeniowym była dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym, stosowana w tym okresie w większości domów rybackich na terenie pomorza, którą pokryty był dach naczółkowy zabytkowej części. Nowa część została zrealizowana, nawiązując do naturalnego koloru ceramiki, w prostej formie, wykorzystując współczesne materiały.

Zespół projektowy: Marek Kruk, Marzena Wytrykusz.

Wizualizacje: Wydmy Studio

Dom AJ 2018-2020

[info+]