Lokalizacja: Iwkowa, Polska     Data : 2014     Powierzchnia: 1350 m²

Zadaniem konkursowym było stworzenie pijalni oranżady z funkcjami uzupełniającymi dla gminy Iwkowa, obiektu harmonijnie wpisującego się w lokalną zabudowę i nawiązującego do tradycji regionalnego budownictwa, jak i współczesnego, odpowiadającemu czasom, w których będzie realizowany. Oranżadziarnia-z jednej strony pijalnia gazowanego napoju pozytywnie kojarzonego z czasami dzieciństwa, z drugiej strony, budynek łączący funkcję kulturalną, edukacyjną i społeczną, będący jednocześnie wizytówką gminy. Odpowiadając na zadanie konkursowe, zaprojektowano budynek, który będzie spełniał zadane kryteria zarówno pod względem ideowym, jak i w wyrazie architektonicznym. Główną ideą projektu była interpretacja oranżadziarni jako nazwy i głównej funkcji bezpośrednio w formie budynku. Stąd kondygnacja parteru w formie zupełnie lekkich przeszklonych okręgów tworzących przestrzenne bąble zamykające poszczególne funkcje niczym buzujące cząsteczki dwutlenku węgla w butelce gazowanego napoju. Kolejnym założeniem było zestawienie lekkiego parteru z masywną bryłą stromego dwupołaciowego dachu z głębokim okapem. Dzięki temu zabiegowi, bryła nie tylko zyskuje mocną i wyrazistą formę, ale również dodatkową zadaszoną przestrzeń w kondygnacji parteru umożliwiającą rozszerzenie usługowej części budynku. Projektowana forma artykułująca kubaturę dachu celowo staje w opozycji do typowych bezokapowych brył wielokrotnie powielanych w projektach architektury ruralistycznej. Zastosowane materiały elewacyjne są bezpośrednim nawiązaniem do tradycyjnej regionalnej architektury ze szczególnym uwzględnieniem kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Zespół projektowy: Marek Kruk, Marzena Wytrykusz,  Adrian Mania (Studiomania), Jakub Piórkowski (PB Studio).

Oranżadziarnia Iwkowa 2014

[info+]