Lokalizacja: Warszawa, Polska     Data : 2020     Powierzchnia: 7000 m²     Nagroda: 2 nagroda w Konkursie SARP

       Główną ideą projektową dla adaptacji budynku było stworzenie przyjaznej, czytelnej, otwartej, jasnej i zapraszającej przestrzeni zarówno dla pracowników jak i petentów urzędu, odpowiadającej wysokim standardom jakości i trwałości, realizowanej według zasad projektowania uniwersalnego. Podstawowymi założeniami było: zapewnienie prostej i intuicyjnej komunikacji w budynku, poprzez logiczny układ funkcjonalny i zrozumiałe oznakowanie graficzne. Stworzenie czytelnej i funkcjonalnej sali obsługi, umożliwiającej łatwe dotarcie do  informacji, szybką i profesjonalną obsługę, oraz wygodne oczekiwanie stworzenie przyjaznego miejsca pracy poprzez, między innymi, utworzenie wspólnej przestrzeni relaksacyjnej dla pracowników, pomieszczenia socjalne z balkonami i zielenią. Zapewnienie krytych parkingów rowerowych oraz szatni z prysznicami. Zapewnienie  komfortowych warunków powietrza i akustyki. Stworzenie architektury o charakterze dopasowanym do publicznej funkcji budynku zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym i starszym stosowanie proekologicznych rozwiązań dążących do uzyskania standardu BREEAM very good lub excellent.
Główna komunikacja odbywa się wokół centralnego rdzenia funkcjonalnego mieszczącego windy oraz pomieszczenia kasy i kancelarii. Dookoła trzonu zlokalizowano pierścień głównego holu z poczekalnią, z którego dostępne są promieniście wszystkie stanowiska obsługi klienta oraz sale konferencyjne, toalety i klatki schodowe. Dzięki symetrii i centralności układu komunikacja staje się jasna i intuicyjna dla użytkownika zaraz po wejściu do budynku.

 

Zespół projektowy: Marek Kruk, Filip Kozarski (IPA/ipreferanalog), Adrian Mania (StudioMania), Tomasz Sroczyński.

Wizualizacje: Wydmy Studio.

Urząd Miasta Warszawa 2020

[info+]